Žaidimo "Laimės ratas" taisyklės

 1. ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimą  (toliau – „Žaidimas“) organizuoja MB „DM Nails“ (toliau – „Organizatorius“), juridinio asmens kodas 305712969, buveinės adr. Šiauliai, Vilniaus g. 97. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „Laimės ratas“  taisykles (toliau – „Taisyklės“). 

1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti šias Taisykles, iš anksto viešai apie tai pranešęs internetiniame puslapyje www.diamondline.lt.  

 1. ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1. Žaidime gali dalyvauti visi internetiniame puslapyje www.diamondline.lt apsilankę ir anketą užpildę vartotojai.  

 1. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI

3.1. Žaidimo eiga: asmuo svetainėje www.diamondline.lt gali laimėti atsitiktine tvarka išsuktą dovanos arba nuolaidos kodą, kurio sąlygos apibrėžtos taisyklių 3.2 punkte, apsipirkimui internetinėje parduotuvėje www.diamondline.lt.  

Žaidimo dalyvis savo prizą pamato iš karto, kai „Laimės ratas“ išsuka laimėjimą.  

3.2. Žaidimo prizai yra: dovanų ir nuolaidų kodai apsipirkimui internetinėje parduotuvėje www.diamondline.lt. Šis kodas pasirodo iš karto, kai „Laimės ratas“ išsuka laimėjimą. Kodo naudojimo taisyklės: 

Dovanų ir nuolaidų kodai galioja tik perkant internetinėje parduotuvėje www.diamondline.lt.

Nuolaidų kodai negalioja mokymams, akcijinėms prekėms, dovanų čekiams, pristatymo ir pakavimo mokesčiams. 

Pirkimo metu galima panaudoti tik vieną dovanos ar nuolaidos kodą, nuolaidos nesumuojamos. Prekių ir dovanų kiekis ribotas. 

Dovanų ir nuolaidų kodai galioja iki 2024 m. vasario 18 d. (imtinai). 

Dovanos pridedamos prie užsakymų, kuriems pritaikytas atitinkamas nuolaidos kodas.

Jeigu dovanų kiekis ribotas, dovanos pridedamos prie užsakymo pirmumo tvarka. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę nepridėti dovanos prie užsakymo, jeigu dovanos buvo pirmiau pridėtos kitiems užsakymams.

3.3. Dalyvaudami šiame žaidime, Jūs sutinkate gauti www.diamondline.lt naujienlaiškius į nurodytą elektroninį paštą.  

 1. ŽAIDIMO TRUKMĖ

4.1. Žaidimas vyksta nuo 2024 m. vasario 7 d. iki 2024 m. vasario 14 d. (imtinai).

 1. PRIVATUMO POLITIKA

5.1. Ši Privatumo politika nustato, kokius Jūsų pateiktus asmens duomenis dalyvaujant Žaidime „Laimės ratas“ tvarkome bei kokias teises Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite. Dalyvaudami Žaidime „Laimės ratas“ jūs sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.

 1. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP TVARKOMI JŪSŲ DUOMENIS

6.1. Jūsų duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių siuntimas į Jūsų nurodytą elektroninį paštą). Jūsų duomenys bus perkelti į „Omnisend“ platormą, kuri teikia Organizatoriui paslaugas, susijusias su Organizatoriaus vykdoma veikla (naujienlaiškių), šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti.

 1. KOKIE JŪSŲ DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI

7.1. Organizatorius renka duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami Žaidime „Laimės ratas“: el. pašto adresas. Dalyvaudami žaidime Jūs turite pateikti teisingus duomenis apie save, kurie reikalingi, kad galėtumėte dalyvauti Žaidime „Laimės ratas“ ir gauti Žaidimo prizą. 

 1. KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOMI JŪSŲ DUOMENYS

8.1. Dalyvaudami Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.  

 1. JŪSŲ PASIRINKIMAS IR TEISĖS

9.1. Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą Organizatoriui elektroniniu paštu info@diamondline.lt arba paštu įmonės buveinės adresu, prašyti susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti jūsų duomenis kitam asmeniui). Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo Jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  

 1. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

10.1. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol Organizatorius turės Jūsų sutikimą. 

 1. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR ATNAUJINIMAS

11.1. Organizatorius turi teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo politiką. Bet kokie Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujintos Privatumo politikos patalpinimo www.diamondline.lt internetinėje svetainėje momento. Atnaujintai Privatumo politikai atskiro sutikimo nereikia, prieš tai Jūsų patvirtintas sutikimas galioja ir po atnaujinimo.  

 1. KITOS SĄLYGOS

12.1. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis. 

Reikalinga pagalba?

 • +370 654 42885
 • Messenger
 • info@diamondline.lt
 • Darbo valandos: I - V 9:00 - 18:00

Sekite mus